En stor utmaning att koka ner ett företags all önskan om vad man vill förmedla i en koncentrerad färg och form. Ett arbete som går via en bra modell och lägga tid på research.